vrijdag 24 juni 2016

De Houtkabouters - Waarom kiezen voor een gastouder?

Wat zijn de voordelen van een gastouder en bereidt een kleinschalige opvang in huiselijke sfeer voldoende voor op de schoolperiode?

Onderzoek wijst uit dat kinderen zich meer op hun gemak voelen bij een gastouder dan in een kinderdagverblijf. Kinderen voelen zich veiliger en meer ontspannen bij gastouders. Ook de sensitiviteit van de gastouders wordt hoger beoordeeld. Dat betekent dat ze sneller in kunnen spelen op signalen van het kind. Tot slot zijn de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager dan in de kinderdagverblijven. Dit brengt meer rust voor je kindje met zich mee. Het volledige onderzoek ‘Welbevinden en stress van kinderen in de kinderopvang', uitgevoerd door de Universiteit Leiden is online te vinden als PDF.

Naast de bevindingen uit dit onderzoek zijn er ook tal van onderzoeken die laten zien hoe ontzettend belangrijk het is dat kinderen zich als ze klein zijn goed kunnen hechten aan een handvol volwassenen die ze regelmatig zien. Wanneer kinderen zich goed kunnen hechten aan al hun verzorgers ontstaat er een veilige basis van waaruit de wereld verkent kan worden.


Attachment parenting Europe omschrijft de ideale hechting aan een 2e verzorger als volgt: Om een relatie op te bouwen en onderhouden tussen een baby en verzorger als tweede hechtingsfiguur, is het nodig dat de verzorger een continue op de persoon toegesneden zorg levert voor verscheidene jaren. Waarbij ook duidelijk wordt vermeldt dat de secundaire verzorger de primaire hechting tussen ouder en kind op de juiste manier wordt ondersteund.

Veel ouders kiezen ervoor hun baby in een veilig gehechte situatie onder te brengen, dat voelt goed. Maar dan komt op een gegeven moment school in zicht en moet daarop worden voorbereidt. Het kind moet gaan wennen aan het omgaan met groepen kinderen van zijn eigen leeftijd. Bij een gastouder is dit niet altijd mogelijk, de groepen zijn gecombineerd en klein. Maar is het nodig om al zo jong te wennen aan de schoolse manier van leren?


Hoe jonger kinderen zijn hoe minder hun brein zich nog heeft ontwikkeld. Stress heeft invloed op het leerproces en dus de aanleg van verbindingen in het brein. Een kind leert meer in een veilig gehechte situatie. Speelt vol fantasie en gaat graag op onderzoek uit vanuit de veilige basis. Wanneer de basis gelegd is kan het kind een complexere sociale situatie aan.

Wanneer is het kind toe aan een complexere sociale situatie: Kijk naar je kind, is het toe aan spelen in een groep kinderen van dezelfde leeftijd? Is er een volwassene die de groep begeleidt die een veilige hechting met het kind kan aangaan? Heeft het kind de sociale skills in huis om met een groep kinderen van dezelfde leeftijd om te gaan? Of is het beter te wachten tot het kind een steviger basis heeft ontwikkeld.

Kinderen die de kans krijgen 4 jaar bij hun gastouder te blijven doen veel voordelen op. Zij hebben de kans gekregen zich goed te hechten aan een 2e verzorger. Zij zijn onder hoede geweest van volwassenen die het kind door en door kennen en daardoor beter op het kind in kunnen spelen. Ouders en verzorgers vullen elkaar aan in de opvoeding.

In een opvangsituatie met ruimte voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling ontwikkeld het kind zijn eigen ik. Het kind krijgt een stevige basis en zoals mijn ervaring mij geleerd heeft doen deze kinderen het fantastisch wanneer ze direct vanuit deze basis op school beginnen. Ze zijn creatief, vol fantasie en doen het op sociaal vlak erg goed. Het overstappen vanuit een veilige basis naar een groep vol kinderen verloopt soepel vanuit deze stevig gelegde basis. Zodra het kind zijn basis solide aangelegd is en zijn eigen ik voldoende is ontwikkeld, kan het probleemloos genieten van een sociaal complexere situatie.


Wil je meer weten over kleinschalige kinderopvang de Houtkabouters? Klik

Geen opmerkingen:

Een reactie posten